El Feng Shui com a element productiu en els espais de Treball

Segurament hauràs escoltat moltes vegades la paraula Feng Shui en les teves converses, però poques vegades hauràs pensat l’important que és per a la productivitat del teu negoci. En aquest post t’expliquem com potenciar aquesta tècnica a través dels espais de treball.

El Feng Shui és una antiga tècnica xinesa que busca l’equilibri de l’energia vital a través de la distribució i l’orientació dels espais. El Feng Shui és l’art i la ciència de l’organització i el disseny d’entorns que milloren el flux òptim de l’energia. Entendre aquesta afirmació requereix de dues coses: 1) que creguis en què l’energia flueix de l’univers, i 2) que creguis en què hi ha una manera d’aprofitar aquesta energia.

Aquesta tècnica és aplicable tant en les llars personals com també en els espais de treball. Ara ens centrarem en aquest últim, relacionat amb el món empresarial.

El Feng Shui dins d’una organització es converteix en un element essencial per a reduir al mínim els efectes negatius d’unes certes àrees i per a realçar altres àrees més productives. Destaquem per sobre d’altres 2 punts clau on es concentra la major sensibilitat a l’energia: les entrades principals a l’oficina (des del carrer) i les sales de reunions on es prenen les decisions i les negociacions importants.

Promoure bon Chi en aquestes àrees pot tenir un fort impacte en la productivitat i desenvolupament de qualsevol activitat comercial. Usant els principis de Feng Shui en la distribució de l’espai de treball, es poden evitar els errors més comuns que condueixen a la disminució de les vendes, la baixa motivació dels empleats o la ineficiència en els diferents processos de treball.

A Meet & Go hem creat el nostre espai de treball amb els màxims estàndards de qualitat, però també tenint en compte aspectes clau del Feng Shui per a negocis. Entre altres, ens hem guiat pels següents aspectes:

  • L’energia ha de fluir per l’espai, ha d’entrar i no sortir.
  • La porta d’accés és millor que sigui àmplia i sense obstacles, per a generar bona sort, i és ideal que s’obri cap a dintre, i així que obri pas al Chi de manera relaxada i còmoda (les portes massa amples o altes ajuden al fet que s’escapi la bona energia, i la fugida de fortuna; ha de ser àmplia, però sempre proporcional a la grandària de les persones).
  • Es recomana que a l’entrar hi hagi un espai de rebuda, zona d’entrada àmplia i on l’espera sigui agradable, per exemple, incloure un sofà o unes cadires còmodes amb plantes com a decoració.
  • Els objectes i mobles de les oficines i negocis han de ser sempre arrodonits, mai acabar en punta, perquè generen “fletxes” d’energia negativa i sobretot evitar que aquestes puntes apuntin a la porta de l’entrada i a les persones.

Quan parlem de negocis, aplicar l’energia feng shui ens permetrà atreure més clients, millors vendes, incrementar els beneficis, fer que les persones que treballen en el nostre negoci siguin més feliços, amb això guanyaràs productivitat i per descomptat major eficiència en el teu treball.

A Meet & Go volem que el teu i els teus tinguin una feliç i energètica visita al nostre espai de treball. Perquè si ets capaç de generar i aprofitar l’energia positiva, l’èxit del teu negoci… està de camí!

Feu un comentari